zabezpieczenia medyczne

Zapewnimy Wam bezpieczeństwo podczas organizowanych przez Was imprezach, eventach, zawodach sportowych.

Nasza Kadra złożona z ratowników medycznych, lekarzy oraz pielęgniarzy jak i nowoczesny sprzęt którego używamy przekłada się na najwyższą możliwą jakość usług.

Zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu.

300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy.

Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.