dla personelu medycznego

Kursy oraz szkolenia dla osób pracujących w służbie zdrowia. Lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy mamy dla Was specjalny program szkolenia obejmujący podstawowe oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Sytuacje szczególne takie jak wstrząsy, udary mózgowe, urazy, postępowanie ratunkowe u dzieci i wiele innych możliwych w gabinetach lub placówkach służby zdrowia sytuacji w których pacjent może być w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Wszystkie możliwe przypadki omówimy i przećwiczymy z kursantami.

Tematyka szkolenia:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie

Alarmowanie Służb Ratowniczych, telefony alarmowe, łańcuch przeżycia

Zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny

Postępowanie po ukąszeniu, ugryzieniu

Postępowanie w stanach zagrożenia życia – sytuacje szczególne: porażenie prądem, napad drgawek, cukrzyca, omdlenia

Prawidłowe postępowanie w wypadku drogowym, wypadki masowe

Pierwsza pomoc podczas zadławień dorosłych i dzieci

Postępowanie podczas złamań, zwichnięć, skręceń

Opatrywanie różnego rodzaju ran

Oparzenia, odmrożenia

Tematykę szkolenia uzupełnimy o dodatkowe tematy według Państwa potrzeb.

Czas trwania:

 5-8 godzin zegarowych

Liczba uczestników:

 bez ograniczeń

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, działamy w całej Polsce

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz przed szkoleniem materiały dydaktyczne w wersji on-line

Całość szkolenia przeprowadzana zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015