dla osób indywidualnych

Chciałbyś odbyć szkolenie z pierwszej pomocy sam lub z kilkoma znajomymi czy rodziną, mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie.

Skontaktuj się z Nami a ustalimy szczegóły szkolenia, szeroka tematyka dopasowana do kursantów oraz elastyczność czasowa podczas szkoleń indywidualnych zapewnia nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy.

Tematyka szkolenia:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie

Alarmowanie Służb Ratowniczych, telefony alarmowe, łańcuch przeżycia

Zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny

Postępowanie po ukąszeniu, ugryzieniu

Postępowanie w stanach zagrożenia życia – sytuacje szczególne: porażenie prądem, napad drgawek, cukrzyca, omdlenia

Prawidłowe postępowanie w wypadku drogowym, wypadki masowe

Pierwsza pomoc podczas zadławień dorosłych i dzieci

Postępowanie podczas złamań, zwichnięć, skręceń

Opatrywanie różnego rodzaju ran

Oparzenia, odmrożenia

Tematykę szkolenia uzupełnimy o dodatkowe tematy według Państwa potrzeb.

Czas trwania:

 5 godzin zegarowych (w zależności od ilości osób)

Liczba uczestników:

 do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, działamy w całej Polsce

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz przed szkoleniem materiały dydaktyczne w wersji on-line

Całość szkolenia przeprowadzana zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015