dla instruktorów fitness i trenerów personalnych

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia to jedna z kluczowych umiejętności każdego człowieka. Należy mieć na uwadze to iż każdy z nas może znaleźć się w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub też zapobiegnie pogłębianiu się doznanych przez tę osobę urazów. Kluby fitness to miejsca w którym można spotkać zarówno liczną grupę uczniów, studentów, a także osoby starsze, początkujących podejmujących ćwiczenia rekreacyjne oraz pasjonatów uprawiających sporty zawodowo. Wszystkich Klubowiczów łączy z pewnością jedna wspólna idea, którą jest zdrowy styl życia, zaś nad ich bezpieczeństwem pieczę mają sprawować niewątpliwie instruktorzy i pracownicy klubów. Szkolenie organizowane jest w formie spotkania warsztatowego i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Tematyka szkolenia:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie

Alarmowanie Służb Ratowniczych, telefony alarmowe, łańcuch przeżycia

Zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny

Postępowanie po ukąszeniu, ugryzieniu

Postępowanie w stanach zagrożenia życia – sytuacje szczególne: porażenie prądem, napad drgawek, cukrzyca, omdlenia

Prawidłowe postępowanie w wypadku drogowym, wypadki masowe

Pierwsza pomoc podczas zadławień dorosłych i dzieci

Postępowanie podczas złamań, zwichnięć, skręceń

Opatrywanie różnego rodzaju ran

Oparzenia, odmrożenia

Tematykę szkolenia uzupełnimy o dodatkowe tematy według Państwa potrzeb.

Czas trwania:

 5 godzin zegarowych

Liczba uczestników:

 bez ograniczeń

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, działamy w całej Polsce

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz przed szkoleniem materiały dydaktyczne w wersji on-line

Całość szkolenia przeprowadzana zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015