dla dzieci

Zaszczepienie dzieciom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w szczególności zwracając uwagę na bezpieczeństwo własne ma kluczowe znaczenie dla całego społeczeństwa, a w przede wszystkim dla samych dzieci które dzięki nabywaniu wiedzy i umiejętności udzielania pomocy w tak młodym wieku będą w przyszłości mogły propagować prawidłową postawę społeczną.

Przystępny sposób pokazania oraz nauka dzieci i młodzieży tematyki udzielania pomocy osobie w stanie zagrożenia zdrowia lub życia to klucz do wysokiego poziomu świadomości oraz dalszego rozwoju w tematach tak ważnych jak pierwsza pomoc. Wiek nie jest istotny, prawidłowo przygotowany program szkolenia będzie owocował wysokim poziomem przyswajania wiedzy nawet przez najmłodszych.

Tematyka szkolenia:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie

Alarmowanie Służb Ratowniczych, telefony alarmowe, łańcuch przeżycia

Zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny

Postępowanie po ukąszeniu, ugryzieniu

Postępowanie w stanach zagrożenia życia – sytuacje szczególne: porażenie prądem, napad drgawek, cukrzyca, omdlenia

Prawidłowe postępowanie w wypadku drogowym, wypadki masowe

Pierwsza pomoc podczas zadławień dorosłych i dzieci

Postępowanie podczas złamań, zwichnięć, skręceń

Opatrywanie różnego rodzaju ran

Oparzenia, odmrożenia

Tematykę szkolenia uzupełnimy o dodatkowe tematy według potrzeb państwa placówki, zakres tematów uzależniony jest od wieku grupy uczestników szkolenia.

Czas trwania:

 2-5 godzin zegarowych

Liczba uczestników:

 bez ograniczeń

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, działamy w całej Polsce

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, dyplom lub medal w zależności od grupy wiekowej oraz przed szkoleniem materiały dydaktyczne w wersji on-line dla opiekunów

Całość szkolenia przeprowadzana zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015